Therapy in Polish

Jak Psychoterapia może ci pomóc?

Życie codzienne może być złożone i wymagające, więc nierzadko doświadcza się poczucia odłączenia, niepokoju lub nieszczęścia.  Psychoterapia może pomóc w rozwiązaniu tych problemów.   

W mojej praktyce oferuje „terapię rozmową”, podczas której będę pracować z Tobą, skupiając się i rozumiejąc, w jaki sposób Twoje wyjątkowe doświadczenia życiowe mogą przyczyniać się do obecnych trudności.    

Zapewnię Ci spokojną poufną i stałą opiekę terapeutyczną, której celem będzie umożliwienie nam dostępu do spraw, które Cię dręczą i przepracowanie szeregu czynników, które nie pozwalają Ci na życie, którego pragniesz.   

Niektórych z tych spraw będziesz świadomy, podczas gdy inne mogą nie być od razu widoczne.  Czynniki te mogą kształtować i wpływać na zdolność radzenia sobie z wydarzeniami z życia codziennego.  

Podczas naszych sesji skupimy się na problemach, które powodują życiowy dyskomfort I burzą Twój spokój. Dzięki naszym spotkaniom możemy znacznie zmniejszyć emocjonalne cierpienie oraz poprawić zdrowie i samopoczucie, prowadząc do większego spełnienia w życiu.

Psychoterapia może pomóc osobom, które mają różne trudności.

Mogą to być m. in:
● problemy w życiu
● w nauce
● w pracy
● związane z wszystkimi innymi sprawami, które Cię niepokoją 
Trudności te mogą  pojawiać się w różnych formach, takich jak:    
● niepokój  
● depresja  
● ogólne poczucie nieszczęścia  
● rozpad związku  
● problemy seksualne lub intymne  
● kryzysy osobiste

Czasami trudności te mogą objawiać się w postaci długotrwałych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, które są nieprzystosowane do Twojej obecnej kondycji psychicznej czy emocjonalnej. 


Psychoterapia może również pomóc osobom, które doświadczają poważniejszych zaburzeń. Nie ma tabu, wszystko co dotyczy ludzkich emocji jest ważne i należy objąć opieką każdą osobę, która jej potrzebuje i wyrazi wolę współdziałania z terapeutą. 

Proces terapeutyczny

Aby naprawdę kogoś zrozumieć, potrzeba dużo czasu, więc aby osiągnąć najlepszy wynik, psychoterapia jest często uważana za proces otwarty. 
Psychoterapia zwykle obejmuje ciągłe i regularne sesje, zwykle od jednego do trzech lub czterech razy w tygodni. Sesje  trwają pięćdziesiąt minut.  Może się to wydawać długim procesem, ale aby przepracować przeszłe wydarzenia z zakorzenionymi wzorcami, nie można tego rozwiązać za pomocą krótkotrwałych sesji.   

Ta forma terapii jest zalecana jako interwencja wtórna, gdy krótkie leczenie, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.  Psychoterapia może być również wskazaniem, gdy trudności są bardziej złożone i obejmują zakłócenie funkcjonowania intrapersonalnego i / lub interpersonalnego. Podstawą tej formy terapii jest wytworzenie emocjonalnej więzi pomiędzy pacjentem i psychoterapeutą.
Ta forma relacji działa najskuteczniej, gdy udaje się taką więź wspólnie stworzyć. Ów swoisty związek ma na celu promowanie i badanie wewnętrznej dynamiki, która wpływa na to, kim jesteś jako osoba i jak odnosisz się do innych. Moje podejście terapeutyczne skupia szczególną uwagę na ważny, formacyjny wpływ znaczących relacji, począwszy od wczesnego dzieciństwa, na chwili obecnej kończąc.